Certyfikat dla małych księgarni

Księgarnia Feniks jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki "Certyfikat dla małych księgarni" i uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na koszty promocji księgarni, utrzymania lokalu oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

"Certyfikat dla małych księgarni” to program własny Instytutu Książki, którego celem jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności.
Cel ten będzie realizowany poprzez udzielenie wsparcia na promocję księgarni, dofinansowanie kosztów ich utrzymania oraz wyposażenia.
Tegoroczna edycja programu ma charakter pilotażowy.

Cele strategiczne programu:
• zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni;
• zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo;
• wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności;
• zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich bieżącej działalności;
• promocja twórczości polskich autorów;
• zapewnienie większej biblioróżnorodności oferty małych księgarni.